Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwadraat

Brede zorg bieden

Zorg op de scholen is niet alleen gericht op kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar ook op kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zo bieden we alle kinderen zorg, ondersteuning en ontwikkelingskansen op eigen niveau.

Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Kwadraat Onderwijs is opgericht om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Ook Viviani doet mee. Voor leerlingen die meer aankunnen, bieden de Viviani-scholen in de eigen school dit onderwijs aan. Het gaat dan om drie onderdelen van Kwadraat: de verbredingsgroep, op tournee en de plusgroep. Het vierde kwadrant is de kwadraatafdeling.

Uitdagende leerstof

Hoogbegaafde kinderen uit de regio krijgen op onze kwadraatafdeling leerstof aangeboden die bij hun interesses en intelligentie past. Hierdoor worden ze uitgedaagd. Ze leren een tweede taal en er is veel ruimte voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren en eigen inbreng van de kinderen.

Aandacht voor zelfbeeld en welbevinden

Onze kwadraatafdeling is gevestigd in een van onze basisscholen CBS Het Anker. Het is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen die in de reguliere basisschool vastlopen, onderpresteren en/of ongelukkig zijn. De uitdagende leeromgeving en het dagelijkse contact met ontwikkelingsgelijken bevordert het welbevinden en het zelfbeeld van de kinderen. Ze zitten daardoor beter in hun vel en gaan dan meer contacten aan, binnen en buiten de school.

Verbonden aan een gewone basisschool

De kwadraatafdeling is een integraal onderdeel van basisschool Het Anker. De kinderen kunnen hierdoor meedoen met allerlei activiteiten, zoals vieringen, sport- en spel activiteiten, creatieve vorming en lichamelijke opvoeding.

Meer informatie over de Kwadraatafdeling vindt u HIER