Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

Kinderen mogen vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens vijf uren extra vrij te krijgen.

Verlofregeling

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. In onze activiteitenkalender zijn alle regels over leerplicht en verlof vermeld. Een eventuele aanvraag van verlof is alleen te melden en te bespreken met de directie.

Absentie

Als een kind door ziekte of een andere gewichtige reden niet op school kan komen, dan horen we dat graag telefonisch of via de mail voor 8.30 uur. Mocht er geen bericht van ouders komen, dan neemt school contact op met het gezin om te controleren waar het kind is.