Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

Inzicht in resultaten

Ouders kunnen altijd inloggen in het ouderportaal van onze leerlingenadministratie ParnasSys. Ze kunnen daar de opgeslagen (toets)gegevens inzien. De kinderen krijgen tweemaal per schooljaar een rapport mee.
De resultaten van ons onderwijs,de uitstroomgegevens en de context van de resultaten staan op de website: Scholen op de kaart

Contact met ouders

Het rapport wordt met de ouders besproken. Daarnaast zijn er nog twee gespreksmomenten,(de zogenaamde10-minuten­gesprekken) in november en april. Ouders kunnen zich opgeven voor deze gesprekken via Klasbord. Ook kan de leerkracht aangeven een gesprek te wensen. Is er gedurende het schooljaar vanuit uw kant behoefte aan een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak maken.

Inspectie van schoolresultaten

De Inspectie van Onderwijs doet regelmatig onderzoek of de school voldoet aan de regelgeving en naar de kwaliteit van het onderwijs. Elke school levert jaarlijks de opbrengst (toets)gegevens aan bij de Inspectie van Onderwijs.