Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

BSO/TSO

Onze school werkt met een continurooster. Daarom is er geen tussenschoolse opvang (TSO) nodig. We hebben contacten met een aantal Buitenschoolse Opvang organisaties voor de opvang voor en na schooltijd. Met deze partijen wordt er een modelovereenkomst afgesloten zodat het halen en brengen van de kinderen gewaarborgd is.