Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies

Activiteitencommissie

Onze school heeft een activiteitencommissie. De belangrijkste taak van deze commissie is om het team te ondersteunen bij de activiteiten die er worden bedacht en georganiseerd.

Tijdens de vergaderingen van de activiteitencommissie worden tal van activiteiten en zaken aangaande de school voorbereid en besproken. Een aantal teamleden nemen ook deel aan deze vergaderingen. Mocht u leuke ideeën hebben of heeft u andere onderwerpen die voor onze school van belang kunnen zijn, dan horen we het graag. U kunt daarmee terecht bij één van de leden van de activiteitencommissie.