Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 6


Welkom in groep 6!

 

​Wij zijn groep 6 bestaande uit 19 kinderen. Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is Bianca Lippold de leerkracht. In de periode september t/m 1e week januari 2024 is Tim Adema ook in de groep t.w. op de woensdag, donderdag en vrijdag. Hij heeft dan zijn LIO stage periode. Dit is Leerkracht in Opleiding. Hierna is Marja Lodder de leerkacht in deze groep op de donderdag. 
Op maandag en donderdag hebben we altijd gym en dat wordt gegeven door vakleerkrachten. 


We vinden het fijn als het stil is in de klas, maar vinden het ook leuk om grapjes te maken of leuke spelletjes tussendoor te doen.

Iedere dag starten we de dag met Trefwoord. Dit is een methode voor levensbeschouwing en godsdienstige ontwikkeling. Hierbij worden de kinderen, vanuit het hanteren van een thema, door eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen uitgenodigd om na te denken over levensbeschouwelijke onderwerpen. 

Om 9 uur starten we met werken. Naast de taken die de kinderen naar aanleiding van de lessen moeten maken, hebben de kinderen ook extra taken op hun takenblad staan. Dit zijn taken die ze zelf moeten inplannen en aan het eind van de week af moeten hebben. Tijdens de takentijd mogen de kinderen samen werken en op het takenblad staat vaak ook een leerzaam spelletje dat ze kunnen doen. 

De kinderen werken voor een groot gedeelte op een I-pad. Het grote voordeel is dat de lesstof dan ook op eigen niveau aangeboden wordt. De verwerking is dus niet voor elke leerling hetzelfde. 
Naast rekenen, taal en spelling worden natuurlijk nog veel meer vakken aangeboden zoals gymnastiek, muziek, drama, handvaardigheid, tekenen, verkeer, Engels, topografie, spreekbeurten, boekpromoties en wereldoriëntatie.