Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4


Welkom op de groepspagina van groep 4

 

Wat leuk dat u nieuwsgierig bent naar ons.

Wij zijn een groep van 20 enthousiaste leerlingen met Greetje Meijer als leerkracht. Elke dag ben ik in de groep aanwezig en soms vindt er ondersteuning plaats via de inzet van onderwijsassistent Mandy Peters. 

Iedere ochtend starten we in de kring, zingen we liedjes, vertellen elkaar verhalen. Hiernaast is er de methode Trefwoord voor de opening van de dag. Hierna gaan wij werken aan en vanuit de basisvakgebieden en daarbij maken wij gebruik van het takenblad. Hierop zien de leerlingen de weekplanning. Naast de instructielessen is er ook zelfstandig werken ingepland en is er de mogelijkheid om de weektaak uit te breiden en zelf in te vullen. Een leerzaam proces voor de leerlingen. 

Naast rekenen, lezen, schrijven, taal vinden we het ook belangrijk om bezig te zijn met Engels, muziek, bewegingsonderwijs en creatieve vakken.
We volgen hierin workshops, waar onze leerlingen veel plezier aan beleven. 
 

We besteden aandacht aan het digitaal werken door de inzet van IPads in de groep.

We werken alleen, in duo’s of samen binnen de groep.

Regelmatig maken we ook gebruik van de samenwerking met de andere groepen binnen onze school.

In de groep hebben we een spelletjeskast, mooie leesboeken en wordt er veel voorgelezen.

We gaan uit van het positieve in een leerling en dat betekent regelmatig een groepsbeloning.

Leren van en met elkaar vinden wij erg belangrijk.

U ziet wij zitten beslist niet stil.

 

Wilt u een keer bij ons in de groep komen kijken, dan bent u zeker welkom.