Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7

 

Welkom op de groepspagina van groep 7. 

 

Groep 7 is een gezellige groep die bestaat uit  28 leerlingen. Er zijn 2 leerkrachten in de groep namelijk Judith Bloemink op de maandag, dinsdag en donderdag in de groep. Op de woensdag is zij ambulant. Dan is Anne-Fleur de Vries in de groep evenals op de donderdag.  

Iedere ochtend starten we met elkaar de dag, de leerlingen vertellen hun verhalen, maar ook wordt er iedere dag tijd besteed aan onze methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwing en goedsdienstige ontwikkeling. De kinderen worden aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen uitgedaagd om na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.


Om 9 uur gaan we aan het werk. De kinderen werken met een takenblad. Hierop staat het werk voor de week vermeld. Door het gebruik van een weektaak leren ze goed zelfstandig te werken en te plannen. Tijdens takentijd is er veel ruimte om samen te werken. Groep 7 is een groep die goed zelfstandig kan werken en elkaar super goed helpt. Als leerkracht is dat natuurlijk niet alleen heel mooi om te zien, maar het zorgt er ook voor dat je als leerkracht meer tijd hebt om individuele kinderen goed te kunnen helpen.

 

Alle kinderen hebben hun eigen IPad waarop het grootste gedeelte van de lesstof wordt verwerkt. De lesstof wordt aangeboden op hun eigen niveau.

Naast de vakken taal, rekenen, spelling is er ook veel tijd voor andere vakgebieden. Gymnastiek, muziek, drama, handvaardigheid, verkeer, Engels, topografie, spreekbeurten, boekpromoties en wereldoriëntatie. Voor dit laatste vakgebied werken wij met de methode Blink geïntegreerd. Thema’s zijn hierin leidend. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In elk thema werken de leerlingen met elkaar aan een eindopdracht. Alles wat ze geleerd hebben, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen.

 

 

Zoals je kunt lezen doen we heel veel op een dag, maar het allerleukste vinden wij om met elkaar veel lol te maken. Wij houden allemaal erg veel van spelletjes spelen, dus dat wordt ook met grote regelmaat gedaan. Zowel in de weektaak als gewoon even tussendoor.