Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 2


Welkom in groep 2

​We zijn een groep met kinderen in de leeftijd van 5 - 6 jaar. De leerkracht is Dévès  Boelen. Met regelmaat is er ondersteuning via de inzet van leerkrachtondersteuner Emmy Timmer en onderwijsassistent Joke Kugel .
We starten elke dag in de kring met een dagopening uit Trefwoord.
Op alle dagen is er takentijd. We werken met Kleuterplein en de ontwikkelingsthema's die daarin aan bod komen. In de kring doen we gezamenlijk taal- en rekenactiviteiten. We zingen liedjes die bij een thema passen en gebruiken hierbij  de muziekmethode "1 2 3 - Zing".
Op dinsdag is er een interne boekenruil met boeken uit de collectie van de centrale bibliotheek.
Op woensdag hebben we kleutergym in het speellokaal gegeven door een vakleerkracht. In het speellokaal is er ook de mogelijkheid om te spelen met groot materiaal.
We hebben een continurooster en dat betekent dat maandag, dinsdag en donderdag de kinderen op school hun brood opeten.
Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij.
Op de vrijdag is groep 2 om 12.00 uur vrij. 

 

 

 

 

 

 
I