Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Onze basisschool heeft ook een Voorschool. Kinderen die 2,5 jaren zijn kunnen hier geplaatst worden. De Voorschool is onderdeel van de basisschool. De directeur van de basisschool werkt nauw samen met de pedagogisch medewerkers van Kinderwerk.

De Voorschool beschikt over een mooie groepsruimte waar gedurende de week twee groepen worden opgevangen van maximaal 14 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. De kinderen worden begeleidt door 4 pedagogisch medewerkers, Gerda, Ida, Dalila en Mara. Naast de peutergroep zitten de lokalen van de basisschoolklassen 1 en 2.

Het lokaal is licht en ruim en bevindt zich aan de voorzijde van school. De groepsruimte is zo ingedeeld dat er verschillende hoeken ontstaan. Zo is er een huishoek, een leeshoek, een bouwhoek, een atelier/ knutselhoek en een themahoek. Grenzend aan ons lokaal hebben we een grote buitenspeelplaats, het peuter/ kleuterplein, welke wij delen met de groepen 1 en 2 van de basisschool. Op dit plein staan diverse speeltoestellen en een grote zandbak. De speelplaats is afgeschermd met hekken.

 

Dagindeling

De peuters komen 3 dagen per week naar de Voorschool. Dit is per week 16 uur. Een dagdeel op de Voorschool heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom vaste onderdelen: kringmomenten, (buiten)spelen, fruit eten en drinken, themagerichte activiteiten, muziek- en beweeg activiteiten, wandelen en voorleesmomenten. Daarnaast besteden we aandacht aan alle seizoenen en aan speciale feestdagen, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. De pedagogisch medewerkers begeleiden, stimuleren, activeren en spelen mee.

 

VVE (Vroege Voorschoolse Educatie)

Op onze locatie werken we met de VVE methode: Peuterplein. De groepen 1 en 2 van de basisschool werken met Kleuterplein. Dit geeft een mooie doorgaande lijn betreffende de verschillende ontwikkelingsgebieden. Wij hebben hierover regelmatig overleg met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Tijdens het schooljaar worden er 5 a 6 VVE thema’s aangeboden. 

Daarnaast werken wij met school gezamenlijk via de Daltonmethode. Dit is een onderwijsvernieuwingsvorm waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken centraal staat. Een belangrijk principe in de Voorschool vanuit het Daltononderwijs is dan ook: Leer het mij zelf te doen! 
Door de intensieve samenwerking ontstaat een mooie doorgaande lijn.

 

Praktische informatie

Voordat uw peuter geplaatst wordt op de Voorschool plannen de pedagogisch medewerkers met u een huisbezoek, dit is een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de Voorschool.

Elke peuter krijgt een eigen mentor, een van de pedagogisch medewerkers, toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor het intake-gesprek, voortgangsgesprek en de warme overdracht naar de basisschool.

 

Sfeer proeven

U bent van harte welkom om met uw peuter eens binnen te komen lopen bij de Voorschool. Sfeer proeven en om een indruk te krijgen geet ook informatie die van belang kan zijn. De pedagogisch medewerkers staan u graag te woord.

Inschrijfformulieren zijn bij de Voorschool op te halen. Even bellen of mailen naar de Voorschool voor meer informatie mag natuurlijk ook altijd.

 

Openingstijden

Groep rood:

maandag van 8.30 uur tot 14.30 uur / woensdag van 12.30 uur tot 16.30 uur en de donderdag van 8.30 uur 14.30 uur

Groep blauw:

Dinsdag van 8.30 uur 14.30 uur / woensdag van 8.15 uur tot 12.15 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur

 

Voorschool Twiespan

Telefoonnummer: 0642641110

Mailadres: twiespan@kinderwerk.nu

 

Contactgegevens voorscholen Kinderopvang Kinderwerk
E-mail: info@kinderwerk.nu
Telefoonnummer: 0591 – 745 300
Voor de tijden van de voorschool, bezoek onze website: www.kinderwerk.nu