Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR

 

Onze medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad (MR) van CB Twiespan bestaat uit personeelsleden en ouders. De taak van de MR is mee te denken, mee te praten en (in bepaalde gevallen) mee te beslissen over zaken die met de school te maken hebben. Ouders kunnen over schoolzaken terecht bij de MR en bij de directie. De directie treedt op verzoek van de MR op als adviseur. Het e-mailadres van de MR is: mr-twiespan@viviani.nl.

Personeelsleden zijn: Anette Uneken, Dévès Boelen en  Marja Lodder (voorzitter). 
Oudergeleding: Daan de Jonge, Nicky Middelburg en Henk Jan Koster. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden van de medezeggenschap van alle scholen van de stichting. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken, zoals verschillende beleidsplannen. de begroting en personeelsbeleid.